Tillbaka

Den mätande klassen

Published: 2018-11-14 10:06

Jag vill bara inledningsvis varna mina lyssnare för att några av er kan komma att bli uppringda efter den här krönikan som ett led i Sveriges Radios ständigt pågående kundundersökning i kvalitetssyfte. Det hela tar bara några minuter och det är till för ert eget bästa. Ju fler undersökningar, desto bättre kvalitet på programmen är det tänkt.

Ovan är inledningen på Göran Rosenbergs krönika i P1 från 2017. I krönikan beskriver Göran på ett ironiskt och mycket träffsäkert sätt hur en ny samhällsklass, den mätande klassen, växer fram. Han beskriver en tillvaro där allt kretsar kring att ta reda på hur nöjda vi är som kunder, eller hur väl vi presterat som medarbetare. Där allt mätande i slutändan enbart handlar om kontroll i brist på tillit. Rosenberg har ett intressant perspektiv, däremot håller jag inte med om slutsatsen han drar. För jag tror verkligen på det här med att mäta och följa upp, förutsatt att man gör det på rätt sätt.

Essity och speciellt inom Laboratory Services där jag nu är verksam är mätandet en viktig del av det vi gör. Vi mäter till exempel för att säkerställa att de produkter som vi utvecklar eller producerar uppnår kraven. Men vi mäter också för att förstå. Inom labborganisationen följer vi varje kvartal upp ett antal KPI’er (nyckeltal). Dessa ska ge oss en indikation på hur väl det fungerar i några av våra viktigaste arbetsprocesser. Vi har till exempel ett mätetal som ska hjälpa oss att förstå varför vi ibland måste skjuta på en överenskommen deadline för ett uppdrag. Vi mäter andelen uppdrag som är klara i tid men vi fokuserar på att förstå den bakomliggande orsaken till de uppdrag vi inte kunde leverera i tid. Vi gör det här för att kunna förbättra hur vi gör saker och för att undvika att lägga tid på sådant som inte har något värde.

Det finns absolut en risk för att medarbetare ser dessa mätningar och rapporteringar som ett uttryck enbart för kontroll och brist på tillit, precis som Göran Rosenberg för fram i sin krönika. Jag tror däremot att det kan göras med bibehållen tillit, ökat inflytande och med fokus på att förbättra verksamheten. En väldigt viktig förutsättning för att det inte ska upplevas som kontroll är att det i grunden finns en god och sund företagskultur. Målsättningen med mätningarna är att förstå och därmed ge våra medarbetare möjlighet till inflytande att påverka och förbättra.

Den som introducerade mig till detta med att sätta mål och mäta var min första ”riktiga” chef Berit på lunchrestaurangen där jag arbetade extra under gymnasietiden. Det var vanligt att hon började dagen med att säga: ”Jaha, igår tog det dig elva minuter att göra vitkålssalladen, hur snabbt tror du att du kan göra den idag?” Jag gick på det varje gång. För jag ville ju gärna bli lite snabbare än dagen innan.

Såhär i slutet av året börjar vi i ledningsgruppen arbetet med att samla in data och planera inför nästa års måldelningsarbete. Det är ett arbete där alla medarbetare inom labborganisationen är delaktiga. Genom att sätta målen tillsammans får fler inflytande över vad vi ska lägga vårt fokus på att förbättra under kommande år.

Det är för mig självklart att vi ska fortsätta mäta. Däremot gäller det alltid att ifrågasätta vad vi ska mäta och varför.

”Den mätande klassen” är en tillspetsad krönika som både lockar till skratt och reflektion, så gå gärna in och lyssna på den.

 

Författare

Kommentarer
Gabriella Ekelund
15 november 2018

Så bra reflektion! Det är ju genom att mäta och följa upp våra insatser som gör oss medarbetare mer involverade i resultatet och skapar därmed ett högre engagemang.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Tillbaka

Mer från Sverige

Anita Hansson

Laboratory Services Manager

Anita Hansson

Laboratory Services Manager

Carpe diem
26 augusti, 2019
Anita Hansson

Laboratory Services Manager

Essity på sociala medier
Mer från Sverige
Anita Hansson

Laboratory Services Manager

Anita Hansson

Laboratory Services Manager

Carpe diem
26 augusti, 2019
Anita Hansson

Laboratory Services Manager