Tillbaka

Produktutveckling och konsumentperspektiv

Published: 2019-02-28 12:07

Sedan jag började jobba på Essity så har jag testat fler olika feminin- och inkontinens-produkter än de flesta personer gör under hela sina liv.

När vi utvecklar nya produkter är det väldigt bra om vi själva vet hur det känns att använda våra produkter. Och även konkurrenternas produkter. Vi måste ju förstå produkterna vi utvecklar och varumärkena vi konkurrerar mot. Viktigast av allt är att vi förstår våra konsumenter, alltså personerna som använder våra produkter. Det bästa sättet att förstå konsumenten och deras upplevelse av våra produkter är att själva använda produkterna.

Vi testar produkter inom projekt för att bekräfta eller motbevisa diskussioner som uppkommit. Vi testar produkter i så kallade bärtest där vi använder produkterna men utan att behöva ha mens eller kissa i dem. Vi utför mindre tester i små grupper eller rekryterar intern till lite större tester. Oavsett vad så kallas det för interntest, eller ”korridorstest”. Självklart gör vi även större externa test där konsumenter får ställa upp, men dessa kommer ofta i ett senare skede i projekten, när produktdesignen är helt klar. Dessa interntest som jag pratar om i detta inlägget sker under utvecklingsfasen för att få tidig input till olika aspekter av produktdesignen.

På Essity pågår det nästan alltid ett internt produkttest. Det kan vara allt från nya TORK-dispensrar till nya TENA pants. Målen med testen kan variera väldigt mycket. Det kan vara för att få reda på hur vi står oss mot en konkurrent eller referensprodukt. För att se om en användningsinstruktion är tillräckligt tydlig. För att undersöka bekvämlighet. Eller för att testa om ett nytt produktkoncept fungerar.

Jag tycker det är roligt att medverka i interntester och anmäler mig till så många som jag kan. Att medverka i dessa tester ger mig väldigt mycket. Dels blir jag en bättre produktutvecklare genom att jag får en ökad förståelse för konsumenten och produkten. Dels hjälper jag andra i bolaget med deras utvecklingsarbete.

Som produktutvecklare arbetar jag majoriteten av min tid i så kallade utvecklingsprojekt. Det kan handla om att lansera en helt ny produkt eller att uppgradera ett existerande sortiment. I dessa projekt är det fantastiskt nyttigt att få input och feedback på produktdesignen från personer utanför projektet. Jag har märkt att jag lätt blir ”blind” för vissa aspekter under utvecklingsarbetet. Eller att det finns aspekter som vi tillsammans i projektteamet helt enkelt missat eller glömt bort i perioder. Då är det väldigt värdefullt att kunna organisera ett interntest och få in feedback på produkten. Med denna feedback som grund kan vi sedan diskutera om vår produktdesign lever upp till våra förväntningar eller om vi borde justera något.

Så jag medverkar i interntester för att lära mig om Essity’s produktsortiment, för att bli en bättre produktutvecklare, och för att hjälpa kollegor med deras utvecklingsarbete. Även utan dessa anledningar så hade jag fortsatt att medverka i produkttester. För det absolut viktigaste jag får ut av att testa våra produkter, är att det hjälper mig att bättre förstår personerna som vi utvecklar produkterna för. Människorna som våra produkter hjälper genom olika skeden av livet.

Författare

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Tillbaka

Mer från Sverige

Hanna Svensson

Product Developer

Nya äventyr väntar!
juni 28, 2019
Hanna Svensson

Product Developer

Hanna Svensson

Product Developer

Våga göra fel!
maj 2, 2019
juni 28, 2019
6
maj 2, 2019
Essity på sociala medier
Mer från Sverige
Hanna Svensson

Product Developer

Nya äventyr väntar!
juni 28, 2019
Hanna Svensson

Product Developer

Hanna Svensson

Product Developer

Våga göra fel!
maj 2, 2019