Tillbaka

Från Chalmers till Essity’s Hållbarhetsavdelning

Published: 2019-03-21 02:01

Hållbarhet är, som de flesta av er antagligen redan märkt, ett hett ämne runt om i världen just nu. Eftersom jag är långt ifrån expert på hur vi på Essity arbetar med hållbarhet så har jag tagit hjälp av min kollega Annica Isebäck för att belysa detta område. Annica är en supertrevlig tjej som jag lärde känna på Essity’s skidresa 2016!

Annica, vad jobbar du med på Essity?

Jag jobbar som miljöspecialist i Hållbarhetsgruppen. När jag började på Essity så jobbade jag mot tissue-sidan av verksamheten med varumärken så som TORK. För ca ett år sedan bytte jag inriktning och idag jobbar jag med Personal Care-delen, vilken består av till exempel TENA, Libero och Libresse.

I min roll så supportar jag globala utvecklingsprojekt med att analysera hur produktuppgraderingar eller nya produkter påverkar miljön. Detta gör jag bland annat genom att göra livscykelanalyser (LCA). I LCA analyserna så tittar vi på en produkts hela livscykel. Där ingår till exempel hur våra leverantörer tillverkar sina material, vår egen tillverkningsprocess, transport mellan fabriker och kunder, samt avfallshantering.

Jag hjälper även till att ta fram och underbygga claims relaterade till miljö för användning på pack eller i kommunikationsmaterial externt.

Vad motiverar dig i ditt dagliga arbete? Utöver miljöaspekten och att du bidrar till att skapa mer hållbara produkter.

Mina internkunder, jag älskar att dela med mig av mina resultat och lärdomar från analyserna. Jag tycker också om att jag jobbar med flera varumärken och ser vad som pågår inom hela Personal Care. Jag har även en tydlig bild över vad som händer idag, imorgon och i framtiden inom de olika kategorierna då vi i mitt team är med och ger input till strategin för hur olika kategorier ska arbeta med hållbarhet.

Jag tycker även om att räkna, att gräva ner mig i detaljer och miljöaspekter under livscykelanalyser för olika projekt.

Vad har du för bakgrund?

Jag har en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Chalmers. Det var under kandidaten som mitt intresse för miljö och hållbarhet vaknade och det var med detta i åtanke som jag valde att läsa mastersprogrammet Industrial Ecology. Jag ville sedan kandidaten arbeta med just miljöaspekten av ingenjörsrollen och har sedan examen arbetat som miljöingenjör på ett par olika stora företag i Göteborg innan jag sökte till Essity. Jag trivs väldigt bra på Essity och har jobbat här i snart 5 år.

Vad är det som gör att du trivs så bra på Essity?

Essity är verkligen i framkant vad gäller hållbarhet! Företaget har lång erfarenhet inom området och vi är många som arbetar tillsammans. Hållbarhet är en viktig del av vår affärsmodell och ingår i strategin för hur vi vill skapa värde och växa. Och så jag har riktigt trevliga och kunniga kollegor!

Kan du berätta mer om hur Essity arbetar med hållbarhet?

Självklart! Essity har identifierat tre nyckelområden som vi arbetar med. Dessa är Well-being, More form Less och Circularity. Våra ambitioner för till exempel området Well-being är att år 2030 nå ut till, och förbättra, 2 miljarder människors välmående varje dag. De analyser jag jobbar med hamnar under områdena More from Less och Circularity. Där är ambitionerna till 2030 att Essity ska erbjuda bättre lösningar med 33% lägre miljöpåverkan.

Essity är även engagerade i FN’s Sustainable Development Goals (SDG’s), som antogs av FN:s generalförsamling i september 2015. Det finns totalt 17 mål och av dessa har Essity identifierat 6 stycken som vi finner viktiga för vårt affärsområde, där vi kan vara med och påverka utvecklingen i en positiv riktning. De 6 målen som Essity arbetar aktivt med är;

3. Hälsa och Välbefinnande

5. Jämställdhet

6. Rent Vatten och Sanitet

12. Hållbar Konsumtion och Produktion

13. Bekämpa klimatförändringarna

15. Ekosystem och Biologisk Mångfald

Det finns så otroligt mycket mer att prata om när det kommer till hur Essity arbetar med hållbarhet. Är någon av bloggens läsare intresserad av att ta reda på mer så finns det mycket information på Essity’s hemsida. Via hemsidan hittar ni även Essity’s Annual and Sustainability Report 2018, vilken publicerades nu i mars.

Vi avslutade intervjun med ”Fem snabba”:

TV-serie eller bok Jag önskar jag kunde svara bok

TENA eller TORK Madelene kommer inte bli glad när hon läser detta

Cykel, bil eller kollektivtrafikInget av det, jag tar min motorcykel

Nyårsafton eller Halloween Definitivt Halloween, jag älskar Halloween!

Äventyrssemester eller All InclusiveAll inclusive sparar jag tills jag blir pensionär

 

Jag vill skicka ett stort TACK till Annica för att hon ställde upp och pratade lite om vem hon är och vad hon gör som miljöingenjör på Essity.

 

Författare

Kommentarer
Let's close the loop! - Hanna Svensson
11 april 2019

[…] som miljöingenjör? Har du inte läst inlägget eller vill friska upp minnet, så hittar du det här. I det inlägget så berättade Annika om tre nyckelområden inom hållbarhet som Essity valt […]

Sofi Vilahamn
22 mars 2019

Spännande artikel om ett viktigt och aktuellt ämne! Och en inspirerande kollega!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Tillbaka

Mer från Sverige

Hanna Svensson

Product Developer

Nya äventyr väntar!
juni 28, 2019
Hanna Svensson

Product Developer

Hanna Svensson

Product Developer

Våga göra fel!
maj 2, 2019
juni 28, 2019
6
maj 2, 2019
Essity på sociala medier
Mer från Sverige
Hanna Svensson

Product Developer

Nya äventyr väntar!
juni 28, 2019
Hanna Svensson

Product Developer

Hanna Svensson

Product Developer

Våga göra fel!
maj 2, 2019