Tillbaka

En vanlig dag på jobbet

Published: 2019-06-03 01:48

Jag får ofta frågan vad mitt jobb som produktutvecklare innebär. Eller hur en vanlig dag på jobbet kan se ut för mig. Jag tänkte att jag skulle försöka beskriva det för er i dagens inlägg.

En typisk dag för mig innehåller minst ett möte, oftast flera. Större delen av min arbetstid lägger jag i så kallade innovationsprojekt. Detta är projekt som syftar till att uppgradera existerande produkter och sortiment eller ta fram helt nya produktkoncept. I dessa projekt har vi återkommande möten varje vecka. Det är projektmöten med hela projektteamet, tech-update-möten med det tekniska sub-teamet, PU/Lab möten mellan mig och projektets lab-ingejörer, osv. Sen tillkommer det andra typer av möten efterhand som projektet flyter på.

Under projektens gång är det jag som produktutvecklare som äger produktspecifikationen. Det betyder att jag ansvarar för produktens design, vilka material den ska innehålla och hur den presterar under användning. Jag skapar kravspecifikationen för den nya produkten. Det är ett dokument som definierar vilka krav produkten bör uppfylla baserat på de behov konsumenterna har. Jag pratar med hållbarhetsavdelningen och får deras input på de förändringar som vi introducerar i produkten. Eller ber dem om hjälp med att göra en en livscykelanalys på den nya produkten.

Bild på Annica från hållbarhetsavdelningen när vi pratar livcykelanalys.

I perioder har jag regelbunden kontakt med patentavdelningen. Detta är viktigt för att undersöka om produktförändringarna vi vill genomföra går in i existerande patent. Eller om vi kan patentera den nya produktlösningen vi tar fram. Jag har mycket kontakt med fabriken för att se vad som är och inte är möjligt att producera i våra maskiner. Jag är även med och skapar valideringsplanen tillsammans med fabriken och projektets TAE (technology area engineer). Tillsammans med lab-ingenjören tar jag fram en designverifieringsplan för hur vi vill verifiera den nya produktdesignen och den nya produktens egenskaper. Det kan bli många möten om lab-resultat och mål-värden, hypoteser och jämförelser mot konkurrenter.

Som jag nämnde tidigare så består mina dagar av mycket möten, men det är stor variation på mötenas innehåll. Ingen dag är den andra lik! Och min roll på mötena varierar allt eftersom projektet rullar på. Under projektfasen som vi kallar Development så är det jag som driver och kallar till många möten. Det är i denna fas som produktkoncept skapas, utvärderas och bestäms. Efter Development kommer en fas som heter Capability och där är det projektets TAE som driver mycket. Focus i denna fas ligger på implementering i fabriken och validering av produktionsprocessen.

Jag trivs väldigt bra med detta arbetssätt; att tillhöra ett projektteam och arbeta mycket i mötes forum. Och jag gillar att min roll i projektet förändras efterhand som projektet skrider framåt. Självklart arbetar jag även en hel del på egen hand med projektrelaterade saker utanför möten. Det är dokumentation och sammaställningar, skapa presentationer och granska data, bygga prototyper och föbereda diverse tester.

Detta var en liten inblick i hur mina ”vanliga” dagar kan se ut. Sen har jag även dagar som är lite mer annorlunda. Detta kan vara dagar då jag besöker de fabriker som jag jobbar med i innovationsprojekten. Eller dagar då jag får lyssna på konsumenter som diskuterar allt från hur de upplever dagens produkt till vad de tycker om nya produktkoncept. Eller dagar då jag står på en arbetsmarknadsmässa och representerar Essity.

Bild från ett fabriksbesök.

 

Bild från arbetsmarknadsmässa KARM i Kemihuset på Chalmers.

Detta är verkligen bara ett utkast av vad jag gör som produktutvecklare, men jag hoppas att det gett er en lite tydligare bild av vad min tjänst innebär. Oavsett om jag har en vanlig dag eller en av de mer annorlunda dagarna, så jag trivs otroligt bra som utvecklare. Jag älskar variationen som min roll innebär. Både den kortsiktiga variationen som jag får genom de olika projektfaserna, men även den lite mer långsiktiga variationen som uppstår när ett projekt avslutas och ett nytt påbörjas. Ett nytt projekt kan innebära en ny produkt att lära mig, en ny maskin att förstå eller kanske en ny fabrik att jobba med. Jag tycker även om att min roll innebär att jag sitter som ”spindeln i nätet” och håller ihop produktspecifikationen. Jag har många kontaktytor mot andra avdelningar inom företaget och jag får vara med och se allt från konsumentperspektivet till produktionsprocessen, brandbuilding och market research.

Har ni frågor eller är mer nyfikna på vad jag sysslar med om dagarna så är det bara att göra av er till mig. Ni kan komma i kontakt med mig här via bloggen, bara skriv en kommentar till detta inlägg!

Författare

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Tillbaka

Mer från Sverige

Hanna Svensson

Product Developer

Nya äventyr väntar!
juni 28, 2019
Hanna Svensson

Product Developer

Hanna Svensson

Product Developer

Våga göra fel!
maj 2, 2019
juni 28, 2019
6
maj 2, 2019
Essity på sociala medier
Mer från Sverige
Hanna Svensson

Product Developer

Nya äventyr väntar!
juni 28, 2019
Hanna Svensson

Product Developer

Hanna Svensson

Product Developer

Våga göra fel!
maj 2, 2019