Tillbaka

Välja att vara en del av lösningen

Published: 2019-08-09 09:14

Mitt kära Enterprise Information team består av 20 personer, varav 7 kvinnor och 13 män. Vi är ett virtuellt team och finns i Sverige, Tyskland, Frankrike, Grekland, Nederländerna och USA. Över en middag i Ismaning för några månader sedan, kom ämnet upp: Hur ser könsfördelningen ut i teamet egentligen? Vår första tanke var att vi är fler kvinnor, vi delade samma uppfattning att vi hörs mest och för mig och min kollega ligger jämställdhet varmt om hjärtat. I våra hjärnor kunde det inte vara på något annat sätt. Vi blev helt ställda och vi räknade om flera gånger. Mitt team har en väldigt öppen kultur, vi respekterar varandra och stöttar varandra. Även om vi inte sitter på samma kontor är det alltid en god sammanhållning på möten och när vi träffas är det som att vi aldrig varit ifrån varandra. Det fick mig att reflektera, hur jämställt är mitt team egentligen? Varför har jag inte fler kvinnliga kollegor?

Svart på vitt är mitt team precis som alla andra team i IT-branchen. Kvinnor representerar ungefär en tredjedel av IT-branchens anställda. Min klass på universitetet hade ungefär samma fördelning. Det är deppig fakta, som jag glömt av i det vinfärgade ljuset över mitt team.

En kollega sa en gång på en fika att en ska vara där en vill förändra. Vilket är helt riktigt, det är lättare att påverka problemet inifrån än utifrån. Att välja att vara en del av lösningen. Inom IT-organisationen har vi ett program som heter Women in IT. Women in IT handlar om att uppmuntra kvinnor till att våga ta ledarroller inom IT, det är också mycket fokus på personlig utveckling. Målet för Women in IT är att utveckla nuvarande kvinnliga anställda på Essity och få en bättre förståelse för de specifika mekanismer som står i vägen för kvinnors karriärutveckling. Jag är stolt att jobba på ett företag som förstår att jämn könsfördelning leder till starkare ledarskap och ökad prestationsförmåga. Min arbetsplats förstår att vi måste göra saker annorlunda om vi ska förändra historiska normer och branchnormer. Detta tycker jag är att vara en del av lösningen, att aktivt förstå eller att vilja förstå den rådande problematiken och göra något åt det. Ytterligare exempel på detta är Libresse och deras kampanjer Viva La Vulva och Blood is normal, har ni sett dem? Det är starkt kopplat till att vara en del av lösningen. Vad Women in IT och Libresse har gemensamt är att belysa de strukturella problem som finns. Det är också kampanjer som ofta normaliserar och ämnar till att stärka kvinnor. Jag tycker personligen att det är inspirerande att jobba på ett företag som har den har typen av kampanjer som marknadsför intimprodukter på ett helt nytt sätt.

Vi måste ständigt prata om det, ställer frågorna och så kör vi på repeat. Det är såhär vi kommer framåt och påverkar, varje steg är en seger.

Författare

Kommentarer
Oda
12 augusti 2019

Helt sant Madde! Bra innlegg!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Tillbaka

Mer från Sverige

Madeleine

IT Project Manager

COURAGE.
4 oktober, 2019
Madeleine

IT Project Manager

Essity på sociala medier
Mer från Sverige
Madeleine

IT Project Manager

COURAGE.
4 oktober, 2019
Madeleine

IT Project Manager